Tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Lapuan Hinauspalvelu Oy
Y-Tunnus: 2591207-3
Osoite: Koulurannantie 11
Postinumero: 62100
Postitoimipaikka:
Lapua
Puhelinnumero: 050 364 9502
Sähköpostiosoite: anssi@lapuanhinauspalvelu.fi

2. Tietosuojasta vastaava henkilö

Nimi: Anssi Ojanen
Puhelinnumero: 050 364 9502
Sähköpostiosoite: anssi@lapuanhinauspalvelu.fi

3. Mitä tietoja käsittelemme?

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito sekä palveluista tiedottaminen.

4. Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?​

Oikeutettu etu:
Kerättyjä henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella yhteydenottoihin liittyvän viestinnän mahdollistamiseksi. Asianmukainen yhteys muodostuu silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Suostumus:
Käsittelemme Google Analytics ja Google Ads -työkalulla kerättyjä tietoja rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Rekisteröity antaa suostumuksensa vapaaehtoisesti verkkosivulla olevan suostumustyökalun avulla. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa muuttamalla suostumustyökalun asetuksia sen vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta verkkosivuston käyttöön tai palveluiden saatavuuteen.

Sopimuksen täytäntöön paneminen:
Sopimusehtojen ja muiden velvoitteiden täyttäminen. Liiketoimintan jatkumisen kannalta välttämättömien palveluiden ja tuotteiden ostaminen ja tilaaminen toimittajiltamme sekä omien palveluiden laskutus.

Lakisääteinen velvoite:
Kirjanpito

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika, asiakasnumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite sekä yrityksen yhteyshenkilöiden tiedot

6. Mistä saamme tiedot?

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään yhteydenoton yhteydessä, viranomaisilta, yhteystietoja tarjoavilta yrityksiltä ja muista vastaavista luotettavista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sivuston keräämiä henkilötietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kansainvälisille järjestöille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Sivuston käytöstä siirtyy kuitenkin henkilötietoja Googlelle alla lueteltujen työkalujen avulla. Google voi hyödyntää tietoja esimerkiksi omaan markkinointiinsa tai myydä sen kautta saatuja tietoja eteenpäin itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Googlen palveluiden tietosuojalausunnon voit lukea suomeksi osoitteesta https://policies.google.com/privacy

Google Ads:
mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa, työkalun avulla kerätään tietoja siitä, mitä kautta verkkovierailijat ovat tulleet sivustolle ja mitä hakusanoja verkkovierailijat ovat käyttäneen. Suostumuksen perusteella nämä tiedot siirretään Googlelle, joka voi hyödyntää tietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä omassa toiminnassaan. Tiedot siirretään, mikäli verkkovierailija antaa suostumuksensa evästeisiin sivustolla. Tiedot suostumuksen peruuttamiseen löytyy ylempää suostumusta koskevasta kohdasta 4.
 
Google Fonts:
sivustolle haetaan sisältöä Google Fonts -palvelusta. Sisällön hausta tallentuu Googlen palveluun tietoja verkkovierailijasta ja hänelle toimitetusta palvelusta, kuten verkkovierailijan IP-osoite, sisällön haun kellonaika sekä haettu sisältö. Google Fonts –palvelun osalta et voi estää tietojen siirtoa.

8. Miten suojaamme tiedot ja kuinka kauan säilytämme tietoja?

Asiakasrekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä palvelimen ylläpitäjä, mutta ainoastaan poikkeustapauksissa, kun se on teknisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. Kirjanpitoaineiston osalta yrityksen kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten yrityksen laskuihin. Kirjanpitoaineisto on sähköisessä ohjelmistossa ja suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisteröityjen tulee olla tietoisia siitä, ettei Lapuan Hinauspalvelu Oy ei pysty ennakolta arvioimaan tai kontrolloimaan esimerkiksi sähköpostilla toimitettujen tietojen sisältöä ja siten suorittamaan erityisiä suojaustoimia. Tästä syystä rekisteröityjen ei tule toimittaa Lapuan Hinauspalvelu Oy:lle sellaisia tietoja, joita ei halua käsiteltävän.

Tiedot tallennetaan vain, jos se on tarpeen niiden käsittelyä varten. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä tiettyyn asiakkaaseen tai palvelusuhteen päätyttyä. Rekisteriin tallennettuja, mahdollisia asiakkaita koskevia tietoja säilytetään 6 kk viimeisimmän yhteydenoton jälkeen.

9. Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Mitä evästeet ovat ja mihin niitä käytämme?
Sivustollamme käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Minkälaisia evästeitä käytämme?
Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Välttämättömät evästeet: Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta ja mahdollistavat mukavan käyttäjäkokemuksen sinulle. Välttämättömät evästeet eivät kerää sellaisia tietoja, joista voisimme tunnistaa sinut.

Verkkosivuston mukauttaminen: Näiden evästeiden avulla verkkosivusto muistaa sivuston näkymää tai käyttäytymistä koskevat tiedot, esimerkiksi valitsemasi kielen tai maantieteellisen alueen.

Tilastolliset evästeet: Seuraamalla tilastollisia evästeitä pystymme parantamaan verkkosivustomme toimintaa. Niiden perusteella saamme tietää esimerkiksi, mitkä sivut ovat kaikkein suosituimpia, mille sivustoille siirryt meidän verkkosivustoltamme ja miltä sivustolta siirryit meidän verkkosivustollemme sekä kuinka kauan vietät aikaa verkkosivustollamme.

Markkinointievästeet: Markkinointievästeiden avulla pystymme muokkaamaan verkkosivuston sisältöä sinun mieltymystesi mukaiseksi ja näyttämään aikaisemman verkkokäyttäytymisen perusteella esimerkiksi kohdennettuja mainoksia ja sisältöä.

Cookiebot evästehyväksyntä ja evästelistaus käytetyistä evästeistä sivustolle >>

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Poikkeus tähän voi olla tilanne, jossa aiemmin toimitettu tieto on jollain tavalla olennainen esimerkiksi sopimukseen tai toimitukseen liittyen. Tällöin vanhaa tietoa ei välttämättä korvata, vaan uusi tieto lisätään tiedoksi muuttuneeseen tietoon. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Liiketoimintamme kehittämisen vuoksi pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista ilmoitetaan käyttäjille palveluidemme kautta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Jos teemme tietosuojaselosteen muutoksia, julkaisemme muutetun ilmoituksen ja muutosten päivämäärän tällä verkkosivustolla. Tästä syystä suosittelemme, että käyttäjämme kävisivät säännöllisesti tarkastamassa sivustoltamme, onko tietosuojaselostetta päivitetty.

Jos tietosuojakäytäntömme muuttuu oleellisesti ja sen seurauksena myös tietosuojaselosteeseen on tehtävä oleellisia muutoksia, voimme ilmoittaa asiasta myös muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla tiedotteen verkkosivustolla ja/tai sosiaalisen median sivuilla ennen kuin muutokset astuvat voimaan.

Tämä tietosuojaseloste ja evästekäytännöt on päivitetty 1.7.2022.